Moli 03

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits per l'àrea d'Ocupació, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts posa en marxa nous Plans Locals d'Ocupació 2017-2018. Els Plans Locals d'Ocupació són una eina adreçada a aquells col·lectius d'aturats i aturades amb una major dificultat d'inserció laboral. Aquests programes, finançats en bona mesura per entitats supramunicipals, tenen com objectiu fomentar projectes d'interés público social que tinguin com a finalitat el foment, difusió i impuls de la contractació de persones aturades del nostre municipi, així com afavorir l'adquisició dels coneixements pràctics necessaris per poder afrontar-se posteriorment i amb millors garanties, al mercat de treball en busca d'una nova feina.

Plans Locals d'Ocupació amb el suport de la Diputació de Barcelona

Formació 04E

L'Ajuntament obre una convocatòria per cobrir 11 llocs de treball 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts seleccionarà onze persones per cobrir onze llocs de treball, amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local 2017-2018, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. La incorporació d’aquestes persones aturades està prevista durant el mes de desembre d’enguany i la durada dels contractes serà de 12 mesos, tots jornada completa. Aquestes onze places són en diferents departaments i actuacions municipals per a la millora dels serveis de la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts.

 

- Treballador/a Social: 1 contractació.
- Periodista: 1 contractació.
- Tècnic de so: 1 contractació.
- Aux Administratiu/va. Informadors/es: 2 contractacions.
- Tècnic GIS: 1 contractació.
- Tècnic educació: 1 contractació.
- Administratiu/va suport agricultura:: 1 contractació.
- Administratiu/va suport empresa i comerç: 1 contractació.
- Administratiu/va suport ocupació, formació i emprenedoria: 1 contractació.
- Administratiu/va suport mobilitat: 1 contractació.
 

 

Botó BasesBotó Descàrrega 09

 

 

Plans Locals d'Ocupació amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SPOC)

Ocupació 02Treballs als barris

Projecte integral de desenvolupament econòmic en clau d’ocupació dirigit a actuar als barris de La Font del Llargarut i La Guàrdia de Sant Vicenç dels Horts. Aquest projecte forma part del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial o social i és subvencionat pel SOC i cofinançat per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i pel Fons Social Europeu en el marc d’un Programa Operatiu d’Inversió en Creixement i Ocupació de l’FSE, per al període 2014-2020. 

El projecte Treball als barris té com a objectius, d’una banda, millorar el desenvolupament econòmic de proximitat del barri de La Guàrdia i de La Font del Llargarut, tenint en compte la seva situació actual, les seves necessitats i les seves potencialitats. Fer del barri un espai de cohesió social i territorial, de convivència, de sostenibilitat, de solidaritat i de projecte ciutadà. D’altra banda, dissenyar i avaluar plans d’inserció laboral de les persones usuàries del servei dependent del projecte mitjançant diferents accions amb la finalitat d'acompanyar-les en la millora de l’ocupabilitat i per tal d’aconseguir una òptima integració de les persones i dels serveis. 

El projecte es divideix en dues vessants, que es desenvoluparan paral·lelament i al llarg de tot l'any 2018, que són:

  • Suport al desenvolupament socioeconómic dels barris de La Font del Llargarut i de la Guàrdia. En aquesta vessant es realitzarà una diagnosi general de la realitat socioecómica dels dos barris amb la finalitat d'obtenir una fotografia que sigui el reflex de la realitat dels barris. Per aquesta diagnosi serà necessària la participació i cooperació de tots els agents socioecómics dels barris. Amb la col·laboració de totes les institucions, les entitats i associacions ciutadanes i veïnals, així com a la ciutadania de base. S’arribarà a fer una diagnosi que ens permeti dissenyar els propers projectes d’actuació als barris aprofitant les oportunitats i treballant per incidir positivament a les debilitats.
  • L’altra branca consisteix en el treball directe amb les persones que vulguin portar a terme un itinerari que les permeti la millora de la seva ocupabilitat. Per acomplir aquesta part es realitzaran acompanyaments a la inserció laboral, disseny i execució d’itineraris individualitzats formatius i de recerca de feina i diverses accions d’assessorament. 

Imprescindible: Estar inscrit/a al SOC, més la resta de requisits establerts a les bases.

Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran d'omplir la sol・licitud normalitzada de participació que poden trobar al taulell d’informació de l'Ajuntament i a la web municipal www.svh.cat, i presentar-la juntament amb la documentació detallada a les bases reguladores.

  • Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC), placa de la Vila 1.

Data màxima de presentació: 15 dies hàbils comptats des del dia següent de la publicació de la convocatòria al DOGC, del 23 d’octubre al 13 de novembre ambdós inclosos.

 

 

Botó Bases

 Botó Descàrrega 12

 

 

 

 

 

 logo ajuntament 03Logo SOC 1BLogo AMB 09Logo Diputació 03

 

 

 

 

Baner SOC 01

Baner SEPE 01

Baner Diputació 02

Banner BOP 01

Banner Cido 01