Ipos 01A

Els Departaments d'Ocupació i Empresa,  Serveis Socials i Habitatge de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, engeguen el programa IPOS-2016, Itinerari Personal d'Orientació i Seguiment.

Ipos B04Aquest programa va adreçat a persones de Sant Vicenç dels Horts ateses pels tècnics de Serveis Socials i que requereixen d'una especial atenció en la recerca activa de feina. Donada la situació actual i les circunstàncies socioeconòmiques d'aquestes persones, els professionals d'Ocupació i Empresa, a través del programa IPOS, ofereixen una sèrie d'actuacions grupals i individuals que proporcionen a les persones usuàries unes eines per facilitar la seva inserció laboral treballant les Ipos B06Ipos B07seves competències personals i professionals. A través de les sessions individuals es confecciona un itinerari personal on es detecten els punts de millora, els punts forts i les carències i necessitats concretes de cada usuari, per tal d'anar confeccionant un pla de treball amb l'objectiu de, juntament amb les accions grupals, desenvolupar les habilitats i accions de recerca de feina més adients.

 

La metodologia de treball inclou dos grans blocs, accions individuals i accions grupals. Per a cadascún d'aquests dos blocs, les actuacions que es realitzaran seràn les següents:

 

Ipos 03BAccions grupals:

- Anàlisi i confecció d'un currículum.

- L'entrevista de treball

- Com fer una bona recerca activa de feina

- Motivació i autoestima

- Iniciació a la informàtica

- La recerca de feina a través d'internet.

- Emprenedoria

 

Ipos 02AAccions individuals:

- Entrevista inicial

- Tutories de seguiment

- Tutoria de tancament

 

 

Els usuaris que participin en el programa IPOS han de ser derivats des del Departament de Serveis Socials, previ consentiment per part de l'usuari.

 

Baner SOC 01

Baner SEPE 01

Baner Diputació 02

Banner BOP 01

Banner Cido 01